DIỄN ĐÀN RAO VẶT

Full Version: The nho lexar C10 dung luong cao
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Thẻ nhớ Lexar SD C10 600X dung lượng cao nhập từ hàn quốc

Thẻ 128gb: 1tr2

Thẻ 64gb: 600k

Full Box made in korea

ĐT : 0914 55 68 49

SHIP HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

NHẬN HÀNG THANH TOÁN TIỀN COD
Reference URL's