Ban quản trị chúng tôi sẽ tiến hành rà soát Spamer và các bài viết không đúng Box sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn . Xin cảm ơn bạn đã đọc


Post Thread
Truyện tranh
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
New posts. Hot thread.   2 791
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-20-2018 06:21 PM
Last Post: chenjinyan
New posts. Hot thread.   2 3,489
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-09-2018 06:47 PM
Last Post: chenjinyan
New posts. Hot thread.   3 1,577
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-27-2018 05:05 PM
Last Post: chenjinyan
New posts. Hot thread.   0 563
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-09-2017 01:07 PM
Last Post: Bloan1666
New posts. Hot thread.   0 540
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-10-2017 04:55 PM
Last Post: tom.2016
New posts. Hot thread.   0 553
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-09-2017 05:08 PM
Last Post: haivan2016
New posts. Hot thread.   0 638
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-04-2017 12:56 PM
Last Post: thanhhai01
New posts. Hot thread.   0 630
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-09-2017 11:09 AM
Last Post: haidang05
New posts. Hot thread.   0 594
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-26-2016 07:44 PM
Last Post: haivan08
New posts. Hot thread.   0 536
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-16-2016 12:25 PM
Last Post: haivan02
New posts. Hot thread.   0 508
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-18-2016 07:19 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 527
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-17-2016 05:52 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 595
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-24-2016 09:01 PM
Last Post: cafeci1357
New posts. Hot thread.   0 566
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-14-2016 11:07 AM
Last Post: anhhiep01
New posts. Hot thread.   0 540
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-19-2016 01:28 AM
Last Post: Trmy1666
New posts. Hot thread.   0 556
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-02-2016 11:04 PM
Last Post: Pkphain1
New posts. Hot thread.   0 500
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-25-2016 04:09 AM
Last Post: anhvancnet3
New posts. Hot thread.   0 455
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-25-2016 03:29 AM
Last Post: anhvan1
New posts. Hot thread.   0 557
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-21-2016 08:19 PM
Last Post: cafe3000
New posts. Hot thread.   0 490
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-14-2016 01:27 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 485
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-26-2016 04:32 PM
Last Post: Pkptuan1
New posts. Hot thread.   2 450
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-26-2016 02:24 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 532
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-23-2016 09:05 AM
Last Post: Pollahiff
New posts. Hot thread.   0 526
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-23-2016 08:30 AM
Last Post: Moffkix
New posts. Hot thread.   0 528
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-23-2016 03:16 AM
Last Post: Bymnskyhons
New posts. Hot thread.   0 491
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-23-2016 03:06 AM
Last Post: marcuslx16
New posts. Hot thread.   0 515
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-14-2016 11:50 PM
Last Post: chothuexemayduytuan
New posts. Hot thread.   0 454
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-14-2016 01:04 PM
Last Post: Trmy1666
New posts. Hot thread.   0 400
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-02-2016 09:03 AM
Last Post: Denisei
New posts. Hot thread.   0 478
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-02-2016 08:27 AM
Last Post: LoyzPr
New posts. Hot thread.   3 846
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-31-2016 08:32 PM
Last Post: comebackkii
New posts. Hot thread.   0 496
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-26-2016 05:05 PM
Last Post: Cskmdddn
New posts. Hot thread.   0 188
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-12-2016 12:36 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 475
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-11-2016 02:54 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 558
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-08-2016 07:21 PM
Last Post: dat2314axcv2
New posts. Hot thread.   0 512
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-27-2016 07:38 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 566
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-26-2016 08:06 PM
Last Post: mLyly88
New posts. Hot thread.   0 467
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-26-2016 11:34 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 486
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-25-2016 05:36 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 493
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-24-2016 03:01 PM
Last Post: myphamcnet79
New posts. Hot thread.   0 711
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-19-2016 09:24 PM
Last Post: Bloan1666
New posts. Hot thread.   0 567
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-05-2016 01:30 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 533
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-01-2016 12:32 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 479
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-31-2016 01:45 PM
Last Post: alinhdd01
New posts. Hot thread.   0 529
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-21-2016 03:08 PM
Last Post: khoctham834
New posts. Hot thread.   0 576
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-15-2016 06:27 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 587
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-07-2016 01:21 PM
Last Post: hoangthuy90
New posts. Hot thread.   2 585
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-31-2015 10:07 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 565
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-22-2015 05:45 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   1 761
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-19-2015 12:27 AM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   0 599
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-17-2015 09:29 PM
Last Post: caubetochimi
New posts. Hot thread.   0 560
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-14-2015 02:42 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 673
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-13-2015 02:12 PM
Last Post: tranthiloan0809
New posts. Hot thread.   0 601
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-12-2015 07:22 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 627
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-07-2015 03:58 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 573
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-06-2015 01:07 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   1 628
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-05-2015 12:15 PM
Last Post: Bloan1666
New posts. Hot thread.   0 609
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-03-2015 12:27 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   1 604
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-28-2015 11:56 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 541
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-27-2015 02:34 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 593
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-26-2015 08:14 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 660
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-25-2015 05:21 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 720
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-25-2015 02:25 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 574
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-25-2015 01:44 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 673
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-24-2015 07:26 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 633
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-24-2015 12:43 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 689
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-23-2015 02:10 PM
Last Post: daiichivietnam
New posts. Hot thread.   0 518
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-17-2015 06:05 PM
Last Post: myphamcnet60
New posts. Hot thread.   0 511
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-12-2015 01:09 PM
Last Post: Pkptuan1
New posts. Hot thread.   0 502
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-10-2015 08:29 PM
Last Post: Cskmdddn
New posts. Hot thread.   0 587
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-09-2015 06:59 PM
Last Post: myphamcnet79
New posts. Hot thread.   0 585
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-08-2015 06:54 PM
Last Post: hnamda01
New posts. Hot thread.   0 521
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-07-2015 02:31 PM
Last Post: myphamcnet79
New posts. Hot thread.   0 515
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-06-2015 12:02 AM
Last Post: valueableresult
New posts. Hot thread.   0 539
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-03-2015 10:57 PM
Last Post: caubetochimi
New posts. Hot thread.   0 527
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-21-2015 05:40 PM
Last Post: myphamcnet62
New posts. Hot thread.   0 488
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-21-2015 04:57 PM
Last Post: myphamcnet60
New posts. Hot thread.   3 658
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-16-2015 08:23 PM
Last Post: Cskmdddn
New posts. Hot thread.   0 517
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-14-2015 04:39 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   3 666
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-23-2015 10:52 AM
Last Post: luuvoi1994
New posts. Hot thread.   0 543
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-10-2015 05:47 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   1 575
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-08-2015 09:57 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 584
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-04-2015 04:57 PM
Last Post: Pkptuan1
New posts. Hot thread.   0 556
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-21-2015 05:18 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   1 653
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-20-2015 06:52 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 630
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-05-2015 07:21 PM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 571
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-03-2015 01:45 PM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 642
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-01-2015 04:10 PM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 580
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-01-2015 12:24 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 541
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-31-2015 02:38 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 584
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-21-2015 06:49 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 659
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-18-2015 02:39 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 636
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-17-2015 05:56 PM
Last Post: cho5s
New posts. Hot thread.   0 571
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-04-2015 03:55 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 615
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-30-2015 11:41 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 635
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-29-2015 11:53 AM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 611
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-19-2015 01:44 PM
Last Post: daiichivietnam
New posts. Hot thread.   0 657
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-01-2015 07:26 PM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 720
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-30-2015 12:58 PM
Last Post: alinhdd01
New posts. Hot thread.   0 604
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-29-2015 11:48 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   5 1,028
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-28-2015 04:05 AM
Last Post: vanmaihuong766
New posts. Hot thread.   0 668
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-17-2015 08:11 PM
Last Post: vpfviet001
New posts. Hot thread.   0 644
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-14-2015 01:20 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 596
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-14-2015 12:33 AM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   0 554
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-12-2015 12:50 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 613
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-11-2015 05:02 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   9 1,191
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-09-2015 09:09 AM
Last Post: LeHoath1575
New posts. Hot thread.   2 727
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-28-2015 03:30 AM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   1 689
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-18-2015 09:01 PM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 569
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-25-2015 08:45 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 573
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-16-2015 02:10 PM
Last Post: ttseo6215
New posts. Hot thread.   0 584
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-14-2015 03:24 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 690
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-05-2015 04:18 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 636
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-10-2015 06:37 PM
Last Post: daiichivietnam
New posts. Hot thread.   2 906
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-29-2015 05:04 PM
Last Post: laptop302.vn
New posts. Hot thread.   2 796
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-11-2014 12:09 PM
Last Post: tuvanphongthuy3
Post Thread


Forum Jump:


Truyện tranh
User(s) browsing this forum:
1 Guest(s)
Moderated By: Search this Forum:
New PostsNew Posts
Hot Thread (New)Hot Thread (New)
Hot Thread (No New)Hot Thread (No New)
No New PostsNo New Posts
Contains Posts by YouContains Posts by You
Locked ThreadLocked Thread