Ban quản trị chúng tôi sẽ tiến hành rà soát Spamer và các bài viết không đúng Box sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn . Xin cảm ơn bạn đã đọc


Post Thread
Truyện ngắn
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
New posts. Hot thread.   3 821
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-17-2019 11:12 AM
Last Post: seoworking
New posts. Hot thread.   0 504
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-01-2018 03:45 PM
Last Post: IVECO
New posts. Hot thread.   1 611
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-26-2017 07:58 PM
Last Post: tuantung01
New posts. Hot thread.   0 537
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-16-2017 04:12 PM
Last Post: Cskmdddn
New posts. Hot thread.   1 617
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-13-2017 12:02 PM
Last Post: thuyettam1990
New posts. Hot thread.   0 530
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-24-2017 11:38 AM
Last Post: thanhvantb0106
New posts. Hot thread.   0 507
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-14-2017 01:17 PM
Last Post: thanhvan2016
New posts. Hot thread.   0 477
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-10-2017 05:53 PM
Last Post: thanhtam01
New posts. Hot thread.   0 504
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-02-2017 01:32 PM
Last Post: haidang05
New posts. Hot thread.   0 498
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-13-2017 01:30 PM
Last Post: haivan08
New posts. Hot thread.   0 548
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-22-2016 11:43 AM
Last Post: thanhhai11
New posts. Hot thread.   0 540
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-24-2016 12:56 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 522
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-05-2016 05:29 PM
Last Post: Bloan1666
New posts. Hot thread.   0 516
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-20-2016 02:41 PM
Last Post: Vsc128my1
New posts. Hot thread.   1 528
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-09-2016 05:14 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 513
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-24-2016 01:34 PM
Last Post: hnamda01
New posts. Hot thread.   0 494
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-20-2016 07:03 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 449
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-20-2016 12:57 AM
Last Post: Bloan1666
New posts. Hot thread.   0 393
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-31-2016 10:27 PM
Last Post: Hoangtu
New posts. Hot thread.   0 404
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-22-2016 11:42 PM
Last Post: Tbs128vsc1
New posts. Hot thread.   0 446
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-19-2016 01:40 AM
Last Post: Trmy1666
New posts. Hot thread.   0 428
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-18-2016 04:48 AM
Last Post: Trmy1666
New posts. Hot thread.   0 1,364
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-13-2016 12:57 PM
Last Post: dungly
New posts. Hot thread.   1 442
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-31-2016 04:39 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 427
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-25-2016 08:11 PM
Last Post: Tbs128vsc1
New posts. Hot thread.   0 456
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-14-2016 03:37 AM
Last Post: cafeci1357
New posts. Hot thread.   0 567
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-08-2016 02:51 AM
Last Post: EVRubalcabaOdog
New posts. Hot thread.   1 1,898
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-02-2016 10:59 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   3 498
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-29-2016 04:21 PM
Last Post: alinhdd01
New posts. Hot thread.   0 505
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-14-2016 08:58 PM
Last Post: Bloan1666
New posts. Hot thread.   0 448
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-11-2016 08:45 PM
Last Post: mtuantcph01
New posts. Hot thread.   0 477
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-08-2016 05:44 PM
Last Post: mtuantcph01
New posts. Hot thread.   1 577
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-21-2016 03:37 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   1 575
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-18-2016 12:21 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 523
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-17-2016 11:29 AM
Last Post: hapink2111pro
New posts. Hot thread.   0 492
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-12-2016 11:37 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 607
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-09-2016 01:00 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 475
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-08-2016 11:54 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 473
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-29-2016 02:41 PM
Last Post: myphamcnet63
New posts. Hot thread.   0 548
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2016 08:06 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 500
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2016 11:53 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 499
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-27-2016 08:06 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   1 574
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-26-2016 11:32 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 543
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-26-2016 01:37 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 534
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-25-2016 11:45 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 611
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-06-2016 04:16 PM
Last Post: qr179g
New posts. Hot thread.   0 536
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-01-2016 11:57 AM
Last Post: qr179g
New posts. Hot thread.   0 502
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-01-2016 03:18 AM
Last Post: khucanhocaocap79
New posts. Hot thread.  
Go to first unread post YYdscvafZTgajkdfv
Ardmxurmi
0 537
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-31-2016 07:16 PM
Last Post: Ardmxurmi
New posts. Hot thread.   1 537
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-31-2016 11:03 AM
Last Post: comebackkii
New posts. Hot thread.   2 562
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-30-2016 08:33 PM
Last Post: myphamcnet63
New posts. Hot thread.   0 561
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-26-2016 02:37 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   1 507
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-25-2016 12:09 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 474
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-18-2016 07:32 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 495
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-15-2016 12:09 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   3 575
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-14-2016 08:16 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   4 822
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-11-2016 02:50 PM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   0 582
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-22-2015 05:16 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   3 733
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-18-2015 03:35 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 505
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-14-2015 05:24 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 1,965
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-13-2015 01:20 PM
Last Post: hnamda01
New posts. Hot thread.   0 509
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-08-2015 09:47 PM
Last Post: u2rna1q
New posts. Hot thread.   0 562
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-07-2015 03:05 PM
Last Post: tranthiloan0809
New posts. Hot thread.   2 698
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-05-2015 12:34 PM
Last Post: Cskmdddn
New posts. Hot thread.   0 583
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-04-2015 07:34 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 523
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-02-2015 08:59 PM
Last Post: Zonbee071
New posts. Hot thread.   0 505
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-02-2015 01:02 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   1 558
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-28-2015 03:05 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 532
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-26-2015 08:02 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 513
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-23-2015 08:33 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 588
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-23-2015 03:03 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   1 620
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-07-2015 11:13 PM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 485
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-02-2015 07:26 PM
Last Post: hnamda01
New posts. Hot thread.   0 565
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-02-2015 07:05 PM
Last Post: Pkptuan1
New posts. Hot thread.   5 808
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-27-2015 06:29 PM
Last Post: Pkphain1
New posts. Hot thread.   5 806
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-27-2015 05:33 PM
Last Post: Pkphain1
New posts. Hot thread.   1 638
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-26-2015 04:32 PM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 539
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-23-2015 08:10 PM
Last Post: thanhpm1989
New posts. Hot thread.   0 601
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-19-2015 04:17 PM
Last Post: nguyenquocviet1008
New posts. Hot thread.   0 550
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-15-2015 02:17 PM
Last Post: hnamda01
New posts. Hot thread.   0 536
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-14-2015 12:48 PM
Last Post: alinhdd01
New posts. Hot thread.   1 535
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-01-2015 04:10 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 588
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-23-2015 12:26 AM
Last Post: Pkphain1
New posts. Hot thread.   7 784
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-15-2015 07:14 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 580
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-18-2015 07:02 PM
Last Post: Pkphain1
New posts. Hot thread.   3 627
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-17-2015 01:14 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   1 491
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-09-2015 04:47 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   3 758
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-05-2015 11:34 AM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   2 654
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-31-2015 10:26 AM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 544
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-23-2015 05:11 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   2 662
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-22-2015 11:41 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 502
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-07-2015 01:58 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 573
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-03-2015 11:25 AM
Last Post: luuhuonggiang12idol
New posts. Hot thread.   0 630
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-02-2015 02:37 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 462
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-02-2015 12:30 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 554
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-29-2015 12:11 AM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 615
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-10-2015 10:13 AM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   5 977
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-07-2015 05:19 AM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 521
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-26-2015 05:43 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 469
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-26-2015 11:45 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 564
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-22-2015 12:17 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 622
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-22-2015 09:11 AM
Last Post: aqthoinay1
New posts. Hot thread.   0 1,320
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-22-2015 03:04 AM
Last Post: EdwardKl
New posts. Hot thread.   5 1,057
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-21-2015 09:42 PM
Last Post: vanmaihuong766
New posts. Hot thread.   1 626
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-06-2015 03:47 PM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   3 886
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-01-2015 05:37 AM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 553
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-24-2015 04:14 PM
Last Post: RamdallKi
New posts. Hot thread.   0 544
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-24-2015 09:00 AM
Last Post: RonaldCelp
New posts. Hot thread.   2 674
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-24-2015 04:48 AM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 534
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-15-2015 02:08 AM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 536
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-14-2015 07:12 PM
Last Post: hienhiencamera
New posts. Hot thread.   0 763
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-13-2015 05:34 AM
Last Post: WarrenKn
New posts. Hot thread.   0 526
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-13-2015 01:10 AM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 440
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-12-2015 06:38 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 583
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-04-2015 03:36 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 582
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-02-2015 07:31 PM
Last Post: dothihien102
New posts. Hot thread.   0 514
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-06-2015 12:13 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 603
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-18-2014 08:00 PM
Last Post: ForeverAlone
New posts. Hot thread.   4 968
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-16-2014 10:21 PM
Last Post: laptop302.vn
New posts. Hot thread.   2 750
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-17-2014 12:30 PM
Last Post: hok3dl
New posts. Hot thread.   0 522
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-18-2014 05:32 PM
Last Post: maihoangtrang9x
Post Thread


Forum Jump:


Truyện ngắn
User(s) browsing this forum:
1 Guest(s)
Moderated By: Search this Forum:
New PostsNew Posts
Hot Thread (New)Hot Thread (New)
Hot Thread (No New)Hot Thread (No New)
No New PostsNo New Posts
Contains Posts by YouContains Posts by You
Locked ThreadLocked Thread