Ban quản trị chúng tôi sẽ tiến hành rà soát Spamer và các bài viết không đúng Box sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn . Xin cảm ơn bạn đã đọc


Post Thread
Truyện cười
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
New posts. Hot thread.   2 1,143
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-13-2018 06:30 PM
Last Post: chenjinyan
New posts. Hot thread.   1 639
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2018 01:19 PM
Last Post: Hoangtu
New posts. Hot thread.   0 551
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-23-2017 11:43 AM
Last Post: haidang06
New posts. Hot thread.   0 741
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-13-2017 12:36 PM
Last Post: hatuvi
New posts. Hot thread.   0 582
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-11-2017 06:27 PM
Last Post: haivan10
New posts. Hot thread.   0 536
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-06-2017 04:50 PM
Last Post: haidang05
New posts. Hot thread.   0 531
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-26-2016 01:01 PM
Last Post: tomtom02
New posts. Hot thread.   0 579
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-11-2016 11:07 AM
Last Post: haivan011985
New posts. Hot thread.   0 561
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-22-2016 08:10 PM
Last Post: mLyly88
New posts. Hot thread.   0 524
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-17-2016 06:29 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 539
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-28-2016 05:14 AM
Last Post: Konstantinmn
New posts. Hot thread.   0 527
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-20-2016 02:56 AM
Last Post: hnamda01
New posts. Hot thread.   2 562
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-18-2016 03:44 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 524
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-16-2016 06:03 PM
Last Post: Cskmdddn
New posts. Hot thread.   0 537
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-12-2016 02:41 AM
Last Post: JadsHoasp
New posts. Hot thread.   0 603
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-26-2016 05:27 AM
Last Post: FalkSi
New posts. Hot thread.   0 444
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-25-2016 12:00 AM
Last Post: VladimirHen
New posts. Hot thread.   0 444
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-23-2016 02:39 PM
Last Post: hapink2111pro
New posts. Hot thread.   0 405
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-06-2016 08:55 AM
Last Post: Robertpn
New posts. Hot thread.   0 466
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-27-2016 02:03 PM
Last Post: Trmy1666
New posts. Hot thread.   1 426
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-26-2016 01:10 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 450
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-25-2016 03:38 PM
Last Post: Cskmdddn
New posts. Hot thread.   2 564
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-10-2016 07:19 PM
Last Post: wwthoidaimoi2016
New posts. Hot thread.   0 599
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-28-2016 12:30 AM
Last Post: exapyjag
New posts. Hot thread.   1 469
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-27-2016 10:09 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 482
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-27-2016 04:34 PM
Last Post: EgorNib
New posts. Hot thread.   0 552
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-20-2016 04:32 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   1 627
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-19-2016 05:40 PM
Last Post: myphamcnet79
New posts. Hot thread.   0 496
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-18-2016 11:53 AM
Last Post: hapink2111pro
New posts. Hot thread.   3 671
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-18-2016 12:20 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 483
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-03-2016 08:50 PM
Last Post: Zonbee071
New posts. Hot thread.   0 451
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2016 03:44 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   1 518
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2016 12:41 PM
Last Post: khoandinh1981
New posts. Hot thread.   0 489
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-25-2016 11:59 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   2 680
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-24-2016 12:50 PM
Last Post: luuvoi1994
New posts. Hot thread.   1 660
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-18-2016 11:22 PM
Last Post: wwthoidaimoi2016
New posts. Hot thread.   0 500
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-14-2016 05:07 PM
Last Post: Zonbee071
New posts. Hot thread.   1 533
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-03-2016 02:59 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 546
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-02-2016 01:56 AM
Last Post: caubetochimi
New posts. Hot thread.   0 530
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-01-2016 03:37 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 518
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-30-2016 02:26 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 659
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-26-2016 11:28 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 521
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-25-2016 05:35 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 524
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-21-2016 08:13 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 517
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-19-2016 12:11 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.  
Go to first unread post viagra jet lag
BrenZineub
4 794
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-14-2016 05:08 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 678
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-11-2016 02:32 AM
Last Post: caubetochimi
New posts. Hot thread.   0 638
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-09-2016 02:17 AM
Last Post: caubetochimi
New posts. Hot thread.   2 715
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-31-2015 01:30 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 621
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-23-2015 04:42 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 582
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-22-2015 04:24 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 575
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-21-2015 01:24 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   1 714
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-20-2015 09:08 PM
Last Post: lamtb85
New posts. Hot thread.   0 534
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-19-2015 05:38 PM
Last Post: nguyenlieumypham365
New posts. Hot thread.   0 598
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-14-2015 01:28 PM
Last Post: daiichivietnam
New posts. Hot thread.   1 584
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-08-2015 01:55 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 572
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-06-2015 12:17 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 525
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-05-2015 06:50 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 504
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-04-2015 08:31 PM
Last Post: bichvan
New posts. Hot thread.   0 589
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-03-2015 11:58 AM
Last Post: mienname
New posts. Hot thread.   0 636
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-03-2015 12:19 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 653
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-02-2015 08:10 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 545
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-27-2015 02:39 PM
Last Post: Bloan1666
New posts. Hot thread.   0 523
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-24-2015 02:31 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   1 565
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-17-2015 06:11 PM
Last Post: SimSoDep _Vn
New posts. Hot thread.   0 472
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-11-2015 06:23 PM
Last Post: valueableresult
New posts. Hot thread.   2 596
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-09-2015 12:36 PM
Last Post: Bloan1666
New posts. Hot thread.   2 706
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-05-2015 09:14 AM
Last Post: lamtb85
New posts. Hot thread.   1 583
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-02-2015 12:46 PM
Last Post: Ntriskm1
New posts. Hot thread.   1 603
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-27-2015 05:28 PM
Last Post: Pkphain1
New posts. Hot thread.   2 639
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-27-2015 01:37 PM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 443
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-20-2015 05:01 PM
Last Post: myphamcnet63
New posts. Hot thread.   1 523
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-16-2015 01:32 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 600
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-15-2015 01:30 AM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 551
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-17-2015 12:48 PM
Last Post: Trmy1666
New posts. Hot thread.   0 563
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-06-2015 12:19 PM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 587
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-03-2015 12:08 PM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   2 632
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-29-2015 12:35 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 597
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-27-2015 06:11 PM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 607
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-20-2015 04:07 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 513
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-11-2015 02:14 PM
Last Post: daiichivietnam
New posts. Hot thread.   3 808
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-09-2015 02:11 PM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 630
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-06-2015 11:31 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 540
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-26-2015 01:39 PM
Last Post: daiichivietnam
New posts. Hot thread.   0 590
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-23-2015 07:57 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 522
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-23-2015 02:31 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 537
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-16-2015 01:04 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 642
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-15-2015 07:31 PM
Last Post: vanmaihuong766
New posts. Hot thread.   2 676
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-27-2015 07:33 PM
Last Post: vanmaihuong766
New posts. Hot thread.   0 495
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-26-2015 12:45 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 507
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-23-2015 07:13 PM
Last Post: datbds001
New posts. Hot thread.   2 762
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-21-2015 09:35 PM
Last Post: vanmaihuong766
New posts. Hot thread.   4 944
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-21-2015 05:25 AM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   0 580
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-08-2015 06:22 PM
Last Post: mthuydt9202
New posts. Hot thread.   0 630
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-05-2015 02:30 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 580
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-02-2015 03:58 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 679
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-24-2015 06:53 PM
Last Post: Dieutuyet
New posts. Hot thread.   1 729
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-23-2015 03:28 PM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 682
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-22-2015 01:29 PM
Last Post: RumertMa
New posts. Hot thread.   2 757
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-22-2015 01:40 AM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   0 617
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-16-2015 12:03 PM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 614
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-11-2015 09:04 PM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 736
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-08-2015 01:56 PM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   0 626
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-04-2015 05:00 PM
Last Post: tencuaban102
New posts. Hot thread.   0 553
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-31-2015 11:04 PM
Last Post: vattugiatot1
New posts. Hot thread.   1 630
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-30-2015 06:41 AM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 587
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-29-2015 03:32 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 604
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-27-2015 01:40 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 553
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-27-2015 12:39 PM
Last Post: dothihien102
New posts. Hot thread.   0 534
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-25-2015 07:17 PM
Last Post: u2rna1q
New posts. Hot thread.   0 561
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-16-2015 10:45 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 586
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-07-2015 02:06 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 674
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-25-2015 04:01 PM
Last Post: nhanhgon100
New posts. Hot thread.   0 663
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-03-2015 07:09 PM
Last Post: Danielmig
New posts. Hot thread.   1 757
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-03-2015 02:16 PM
Last Post: laptop302.vn
New posts. Hot thread.   0 638
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-20-2014 11:41 PM
Last Post: ForeverAlone
New posts. Hot thread.   1 718
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-19-2014 10:22 PM
Last Post: laptop302.vn
New posts. Hot thread.   0 621
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-09-2014 01:49 PM
Last Post: tuandddn1
New posts. Hot thread.   0 623
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-04-2014 05:11 PM
Last Post: tuyetddpro88
New posts. Hot thread.   0 608
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-26-2014 11:53 AM
Last Post: da88dd9
New posts. Hot thread.   2 702
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-25-2014 03:40 AM
Last Post: tuvanphongthuy3
New posts. Hot thread.   1 627
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-09-2014 09:20 PM
Last Post: dichvuthumuaaz
New posts. Hot thread.   0 599
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-08-2014 04:02 PM
Last Post: haiz6dl
New posts. Hot thread.   1 757
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-03-2014 01:27 PM
Last Post: tuana1pro
New posts. Hot thread.   0 649
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-01-2014 02:23 AM
Last Post: phucsavia
New posts. Hot thread.   0 676
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-29-2014 02:28 AM
Last Post: nguyenthinew
New posts. Hot thread.   0 642
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-23-2014 01:35 PM
Last Post: kieudiem
New posts. Hot thread.   0 572
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-29-2014 11:19 AM
Last Post: hnamda01
Post Thread


Forum Jump:


Truyện cười
User(s) browsing this forum:
1 Guest(s)
Moderated By: Search this Forum:
New PostsNew Posts
Hot Thread (New)Hot Thread (New)
Hot Thread (No New)Hot Thread (No New)
No New PostsNo New Posts
Contains Posts by YouContains Posts by You
Locked ThreadLocked Thread