Ban quản trị chúng tôi sẽ tiến hành rà soát Spamer và các bài viết không đúng Box sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn . Xin cảm ơn bạn đã đọc


Post Thread
Kiến trúc
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
New posts. Hot thread.   0 186
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-01-2020 04:19 PM
Last Post: ngoinha2020
New posts. Hot thread.   0 272
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-23-2020 05:24 PM
Last Post: xaydungsongphat00
New posts. Hot thread.   0 267
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-30-2020 05:34 PM
Last Post: ngaymaibietdau
New posts. Hot thread.   0 238
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-27-2020 06:29 PM
Last Post: nguoinoisaoroi
New posts. Hot thread.   0 241
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-24-2020 11:59 PM
Last Post: ngaymaibietdau
New posts. Hot thread.   0 300
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-06-2020 12:58 AM
Last Post: nguoinoisaoroi
New posts. Hot thread. Thumbs Up 0 350
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-17-2020 05:38 PM
Last Post: ngaymaibietdau
New posts. Hot thread.   0 699
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-10-2020 02:58 AM
Last Post: haythudangnhap
New posts. Hot thread.   0 299
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-18-2020 07:19 PM
Last Post: DanaTiles
New posts. Hot thread.   0 519
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2018 06:00 PM
Last Post: Hoangtu
New posts. Hot thread.   0 503
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-26-2017 07:42 PM
Last Post: hnamda01
New posts. Hot thread.   0 560
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-16-2017 03:54 PM
Last Post: Cskmdddn
New posts. Hot thread.   0 479
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-09-2017 06:20 PM
Last Post: Pkptuan1
New posts. Hot thread.   0 545
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-16-2017 02:12 PM
Last Post: Cskmdddn
New posts. Hot thread.   0 520
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-25-2017 01:06 PM
Last Post: thanhhai07
New posts. Hot thread.   0 522
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-25-2017 12:32 PM
Last Post: baongoc122014
New posts. Hot thread.   0 517
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-07-2017 12:57 PM
Last Post: thanhvan2016
New posts. Hot thread.   0 509
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-06-2017 09:15 PM
Last Post: Tbs128vsc1
New posts. Hot thread.   0 542
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-23-2017 11:23 AM
Last Post: haidang06
New posts. Hot thread.   0 519
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-21-2017 05:06 PM
Last Post: haivan03
New posts. Hot thread.   0 502
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-19-2017 06:14 PM
Last Post: haivan2016
New posts. Hot thread.   0 509
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-09-2017 05:48 PM
Last Post: haivan2016
New posts. Hot thread.   0 465
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-15-2016 01:48 PM
Last Post: haivan02
New posts. Hot thread.   1 668
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-15-2016 12:50 PM
Last Post: thuyettam1990
New posts. Hot thread.   0 491
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-16-2016 07:32 PM
Last Post: Tbs128vsc1
New posts. Hot thread.   0 481
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-08-2016 05:56 PM
Last Post: vsc128hu1
New posts. Hot thread.   0 458
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-19-2016 06:25 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 424
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-13-2016 03:50 PM
Last Post: Tbs12801
New posts. Hot thread.   4 543
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-31-2016 07:06 PM
Last Post: noithat138
New posts. Hot thread.   0 425
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-30-2016 03:19 AM
Last Post: Bloan1666
New posts. Hot thread.   0 405
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-24-2016 12:18 PM
Last Post: cuongbao99
New posts. Hot thread.   0 430
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-12-2016 04:19 AM
Last Post: Shirleymt
New posts. Hot thread.   0 405
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-12-2016 12:39 AM
Last Post: retkt
New posts. Hot thread.   2 523
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-11-2016 07:58 PM
Last Post: nguyenlieumypham365
New posts. Hot thread.   1 434
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-22-2016 09:01 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 600
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-19-2016 02:31 AM
Last Post: khoctham834
New posts. Hot thread.   0 414
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-09-2016 02:52 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 407
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-09-2016 12:35 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 425
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2016 08:48 PM
Last Post: Mitchmt
New posts. Hot thread.   0 440
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2016 07:47 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 372
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2016 07:33 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 395
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2016 05:41 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 443
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-27-2016 02:17 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 395
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-25-2016 02:53 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   1 453
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-24-2016 12:24 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 425
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-30-2016 08:04 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 436
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-30-2016 06:28 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 400
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-29-2016 12:48 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 443
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-27-2016 03:02 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   2 2,435
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-26-2016 11:20 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 409
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-19-2016 12:42 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   1 494
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-18-2016 03:27 PM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 412
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-16-2016 06:56 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 414
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-15-2016 06:36 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 386
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-14-2016 02:26 PM
Last Post: nguyenlieumypham365
New posts. Hot thread.   0 437
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-14-2016 01:12 PM
Last Post: nguyenthinew
New posts. Hot thread.   1 560
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-12-2016 02:22 PM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   0 441
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-06-2016 04:12 PM
Last Post: Pkptuan1
New posts. Hot thread.   0 443
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-03-2016 02:38 PM
Last Post: hoangthuy90
New posts. Hot thread.   3 558
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-03-2016 06:22 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 515
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-18-2015 08:08 PM
Last Post: myphamcnet63
New posts. Hot thread.   2 644
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-17-2015 05:22 PM
Last Post: lamtb85
New posts. Hot thread.   0 437
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-14-2015 04:17 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 464
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-13-2015 10:50 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 492
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-13-2015 10:30 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 519
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-12-2015 08:24 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   1 547
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-08-2015 01:54 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   2 486
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-05-2015 12:14 PM
Last Post: Trmy1666
New posts. Hot thread.   0 454
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-04-2015 06:54 PM
Last Post: valueableresult
New posts. Hot thread.   0 441
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-04-2015 06:39 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 482
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-03-2015 08:33 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 435
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-03-2015 06:18 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 424
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-30-2015 02:23 PM
Last Post: greenrealmar
New posts. Hot thread.   1 492
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-28-2015 04:24 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 509
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-26-2015 06:33 PM
Last Post: phunapro
New posts. Hot thread.   0 561
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-26-2015 05:46 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   1 612
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-26-2015 01:27 PM
Last Post: damcuoi68
New posts. Hot thread.   0 494
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-26-2015 12:49 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 546
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-24-2015 06:26 PM
Last Post: Hungsk01
New posts. Hot thread.   0 488
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-24-2015 02:53 PM
Last Post: phunapro
New posts. Hot thread.   0 491
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-24-2015 01:55 PM
Last Post: Trmy1666
New posts. Hot thread.   0 511
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-23-2015 08:06 PM
Last Post: phunapro
New posts. Hot thread.   0 472
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-17-2015 08:27 PM
Last Post: myphamcnet62
New posts. Hot thread.   0 384
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-16-2015 07:59 PM
Last Post: myphamcnet79
New posts. Hot thread.   0 452
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-11-2015 03:09 AM
Last Post: caubetochimi
New posts. Hot thread.   0 439
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-09-2015 11:33 PM
Last Post: Trmy1666
New posts. Hot thread.   0 407
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-09-2015 03:39 PM
Last Post: myphamcnet62
New posts. Hot thread.   6 615
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-03-2015 07:35 PM
Last Post: Bloan1666
New posts. Hot thread.   0 403
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-03-2015 01:42 PM
Last Post: daiichivietnam
New posts. Hot thread.   1 488
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-24-2015 06:28 PM
Last Post: NOITHAT
New posts. Hot thread.   0 446
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-20-2015 03:21 PM
Last Post: longthanh2015
New posts. Hot thread.   0 464
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-17-2015 04:07 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   0 494
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-15-2015 01:07 AM
Last Post: dangkyvfp0502
New posts. Hot thread.   0 392
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-13-2015 06:16 PM
Last Post: Pkptuan1
New posts. Hot thread.   0 386
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-07-2015 07:21 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 468
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-07-2015 04:37 PM
Last Post: Trmy1666
New posts. Hot thread.   1 612
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-01-2015 04:05 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   3 437
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-16-2015 09:05 PM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 428
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-14-2015 01:39 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 509
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-11-2015 02:16 PM
Last Post: Cskmdddn
New posts. Hot thread.   0 450
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-09-2015 07:11 PM
Last Post: tuandddn1
New posts. Hot thread.   2 579
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-09-2015 12:13 PM
Last Post: Cosmic_Pro_90
New posts. Hot thread.   1 555
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-18-2015 09:29 PM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 574
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-18-2015 03:46 AM
Last Post: m88a1097
New posts. Hot thread.   0 441
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-05-2015 07:59 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 422
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-31-2015 03:07 PM
Last Post: cntthn3
New posts. Hot thread.   0 444
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-25-2015 11:17 AM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 475
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-25-2015 01:54 AM
Last Post: wthoinay9
New posts. Hot thread.   0 499
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-13-2015 04:22 PM
Last Post: Fafuk01
New posts. Hot thread.   4 854
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-11-2015 12:46 PM
Last Post: vanmaihuong766
New posts. Hot thread.   1 629
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-09-2015 03:21 AM
Last Post: luuhuonggiang12idol
New posts. Hot thread.   1 505
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-02-2015 12:54 PM
Last Post: vanmaihuong766
New posts. Hot thread.   0 486
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-24-2015 02:08 PM
Last Post: phumot139
New posts. Hot thread.   3 749
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-22-2015 01:55 PM
Last Post: nguyenphihung37a
New posts. Hot thread.   0 440
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-18-2015 02:37 PM
Last Post: phunapro
New posts. Hot thread.   0 415
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-16-2015 03:24 PM
Last Post: honkonlaser
New posts. Hot thread.   3 638
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-14-2015 02:05 AM
Last Post: vanmaihuong766
New posts. Hot thread.   4 728
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-10-2015 10:40 AM
Last Post: thuyettam1990
New posts. Hot thread.   2 536
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-29-2015 10:42 PM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   2 662
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-21-2015 05:26 AM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.  
Go to first unread post lire ici
Josephpr
3 667
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-16-2015 03:49 AM
Last Post: cho5s
New posts. Hot thread.   0 446
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-11-2015 06:11 PM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   3 696
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-07-2015 07:36 PM
Last Post: mi3luue
New posts. Hot thread.   3 773
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-30-2015 08:11 PM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   0 384
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-26-2015 10:27 PM
Last Post: Dichvudangtinthucong
New posts. Hot thread.   1 494
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-26-2015 05:40 AM
Last Post: cho5s
New posts. Hot thread.   1 543
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-22-2015 01:35 AM
Last Post: unghoangphuc476
New posts. Hot thread.   0 476
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-05-2015 06:21 PM
Last Post: dothihien102
New posts. Hot thread.   0 456
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-25-2015 02:30 AM
Last Post: dangtinthucong
New posts. Hot thread.   0 408
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-19-2015 12:43 PM
Last Post: daiichivietnam
New posts. Hot thread.   0 469
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-10-2015 06:54 PM
Last Post: wwwdotngay29dotcom
New posts. Hot thread.   0 468
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-10-2015 12:51 PM
Last Post: daiichivietnam
New posts. Hot thread.   0 438
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
03-05-2015 02:02 AM
Last Post: nhocnguyen
New posts. Hot thread.   4 810
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-20-2014 01:45 PM
Last Post: canlongse2015
New posts. Hot thread.   0 497
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-24-2014 11:51 AM
Last Post: haiii338
New posts. Hot thread.   0 575
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-13-2014 03:25 PM
Last Post: choata121
New posts. Hot thread.   0 480
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-29-2014 03:33 PM
Last Post: haiz6dl
New posts. Hot thread.   0 603
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-25-2014 10:26 PM
Last Post: hoo0vip
Post Thread


Forum Jump:


Kiến trúc
User(s) browsing this forum:
1 Guest(s)
Moderated By: Search this Forum:
New PostsNew Posts
Hot Thread (New)Hot Thread (New)
Hot Thread (No New)Hot Thread (No New)
No New PostsNo New Posts
Contains Posts by YouContains Posts by You
Locked ThreadLocked Thread